Bán đất đấu giá

Đất vuông vắn 212,5 m² khu đấu giá Xóm 5 xã Hưng Đạo
9 triệu/m²
Đường: 9 m
Diện tích: 212,5 m²
1,913 tỷ
Lô góc 247,9 m² đất đấu giá xóm 5 xã Hưng Đạo
9 triệu/m²
Đường: 9 m
Diện tích: 247,9 m²
2,231 tỷ
Lô số 8 đất đấu giá Vùng Nương Muộng xóm 4A xã Hưng Đạo
9,9 triệu/m²
Đường hiện trạng 5,5 m (quy hoạch rộng 10 m)
Diện tích: 200 m²
1,98 tỷ
Đất khu đấu giá Cây Giăng xóm Hồng Lĩnh xã Hưng Thông
Đã Bán
8.92 triệu/m²
Đường quy hoạch rộng 7 m
Diện tích: 253,4 m²
2,260
Đất đấu giá lô góc số 17 xóm 5 xã Hưng Đạo
8,76 triệu/m²
Đường: 8 m
Diện tích: 234,1 m²
2,05 tỷ